A Tenno Foto Kft. számára kiemelt fontosságú a rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelme. Elkötelezi magát a felhasználók és vevők személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó érvényes jogszabályoknak megfelelve járul hozzá a biztonságos internetezés és vásárlás lehetőségének megteremtéséhez.

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Jelen tájékoztató célja, hogy a rollupkeszites.hu webhely (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője, a Tenno Foto Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) ismertesse az általa alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, és az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet a Adatkezelő magára nézve kötelező érvénnyel ismer el. Továbbá az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során. Az Adatkezelő a Weboldal működtetése során a Weboldalra látogatók, a Weboldalon regisztrálók, illetve a Weboldalon keresztül vásárlók (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli. Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységét az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (GDPR – Általános Adatvédelmi Rendelet) alapján, a „29-es munkacsoport” állásfoglalásainak figyelembe vételével végzi.

2. Az Adatkezelő megnevezése

Név: Tenno Foto Kft.
Székhely: 4031 Debrecen, Kishegyesi út 46.
Adószám: 11553698-2-09
Telefonszám: +36 52 555-100
E-mail cím: banhazy.ervin@gmail.com

 

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1. Megrendelés leadásához szükséges adatok

A megrendelés során a honlapon keresztül vásárló személynek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

– megrendelő neve
– telefonszáma
– e-mail címe
– számlázási adatok (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám, telefonszám, e-mail cím)
– amennyiben eltér a számlázási adatoktól; szállítási adatok (név, utcanév, házszám, település, irányítószám)

3.2. Kapcsolatfelvételi adatok

A kapcsolat menüpont alatt található űrlap kitöltését követpen a sikeres elküldéshez a Weboldal felhasználójának a következő személyes adatokat kell megadnia:
– név
– e-mail cím

3.3. Regisztrációhoz szükséges adatok

Amennyiben az Érintett a Weboldalon vásárlói fiókot regisztrál, az alábbi személyes adatokat szükséges megadnia:
– e-mail cím

3.4. Cookie-k (sütik)

A sütiket az Adatkezelő a Weboldal megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok gyűjtéséhez használja fel. A sütik olyan információk, amelyeket a webhelyet kiszolgáló szerver közreműködésével elhelyezésre kerülnek a Weboldal látogatójának gépén, a honlap meglátogatása és használata során. A sütik elsősorban Weboldal kényelmes használata és a megfelelő felhasználó élmény biztosításának érdekében kerülnek alkalmazásra. Böngészője illetve mobil eszközének beállításai segítségével lehetősége van a sütiket letiltani. Tájékoztatjuk, hogy ezzel számos olyan szolgáltatáshoz nem férhet hozzá, amelyek hatékonyabbá teszik a felhasználói élményt, és egyes szolgáltatásaink nem fognak rendeltetésszerűen működni. Ha többet szeretne megtudni a sütikről, azok működéséről és kezeléséről, kérjük látogasson el az alábbi weboldalakra:
http://www.allaboutcookies.org
https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-süti

Az Adatkezelő a következő cookie-kat használja:

 • Feltétlenül szükséges cookie-k:
  Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek a Weboldal megfelelő működéséhez. Ezen cookie-k elfogadása nélkül Adatkezelő nem tudja garantálni a Weboldal elvártaknak megfelelő működését, sem pedig azt, hogy minden, a felhasználó által keresett információhoz a felhasználó hozzá fog jutni. Ezek a cookie-k nem alkalmasak személyes adatok gyűjtésére, és marketing célokra sem használhatók fel.
 • Átmeneti cookie-k: Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Weboldal hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weboldal egyes funkciói vagy egyes munkamenetek megfelelően tudjanak működni. Ezek a cookie-k időtartama a látogatás idejére korltozódik, látogatása után automatikusan törlődnek.
 • Jelszóval védett munkamenethez használt cookie-k
 • Harmadik féltől származó cookie-k:
  • – A Weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását a Google Analytics segíti. A mérési adatok kezeléséről a Google Inc., mint adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani, elérhetőségük: www.google.com/analytics
   Ha nem akarja, hogy a Weboldalunkon keresztül a Google cookie-kat telepítsen a számítógépére, vagy értesítést kíván kapni arról, hogy azok mikor kerülnek elhelyezésre, akkor állítsa be böngészőjét ennek megfelelően. A beállítás böngészőnként eltérő módon történik, ezért javasoljuk, hogy a beállítás elvégzése előtt olvassa el a böngészője súgójának ide vonatkozó fejezetét.
  • – Közösségi oldalak cookie-jai:
   Amikor ezt a webhelyet meglátogatja, közösségi portálok funkcióit érheti el (pl. megosztás, tetszik gomb, stb.). A lent felsorolt közösségi portálok sütiket használnak. A közösségi portálok adatkezeléséről, sütik felhasználásnak korlátozásáról, tiltásáról a közösségi portálok oldala alatt talál információt:
   – Facebook adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update
   – Twitter adatkezelési tájékoztató: https://twitter.com/en/privacy
   – Google+ és Youtube adatkezelési tájékoztató: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=hu

 

Cookie-k törlése

Böngészési adatai felett teljes mértékben Ön rendelkezik. Az ilyen adatok közé tartoznak böngészési és letöltési előzményei, gyorsítótárban tárolt adatai, cookie-jai, jelszavai és mentett űrlapadatai. A “Böngészési adatok törlése” párbeszédpanelen törölheti az összes adatot, vagy lehetősége van csak egy bizonyos időszak során gyűjtött adathalmaz törlésére is.

Cookie-k törlése a gyorsítótár tartalmának törlésével

Ha a használt böngésző vagy a megtekintett oldal problémákat okoz, először próbálja meg törölni a böngésző gyorsítótárát. Ha ez nem szünteti meg a problémát, következő lépésként érdemes megpróbálkozni a böngésző cookiejainak törlésével. A gyorsítótár kiürítéséhez és a cookie-k törléséhez szükséges lépések böngészőnként és programverziónként eltérőek lehetnek. Az alábbiakban ismertetjük a szükséges lépéseket néhány elterjedt böngésző és programverzió esetén.

 

4. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

4.1. Az adatkezelésre a Weboldalon található internetes tartalmak az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

4.2. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Az Adatkezelő és a Weboldal felhasználója illetve a vásárló által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás céljából hasznája fel.

4.3 Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a 3.2. pontban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag. Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

5. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

– Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
– tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
– az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
– Panasz esetén az érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat, vagy Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

6. Az adatkezelés időtartama

6.1. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció Érintett általi törlésére, valamint az Adatkezelő általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben rögzített esetben és módon kerülhet sor.

6.2. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

6.3. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

7. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

A Weboldalt kiszolgáló informatikai rendszer üzemeltetésére és a megrendelések teljesítésére az Adatkezelő az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe:

– Cégnév: Magyar Posta Zrt.
Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Postacím: Budapest 1540
E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu
Tevékenység: futárszolgálati tevékenység

– Cégnév: 3 in 1 Hosting Bt. (Adószám: 22206118-2-13, Cégjegyzékszám: 13-06-055290)
Elérhetőség: +36/21/200-0040 / https://megacp.com/contactinfo.php
Tevékenység: tárhely szolgáltatás

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az Érintett hozzájárulása esetén továbbítja, és csak hatósági megkeresések esetén adja ki.